آخرین اخبار

اندیشه

RSS
چنور زاگرس
در خاورمیانه آنان که در قدرت نیستند منتقد رفتار حاکمان‌اند اما وقتی خود نیز به قدرت می‌رسند در همان مسیر گام بر می‌دارند، به راستی چرا؟
حسین منصوری مطلق
به بهانه‌­ی سالروز تولد لئواشتراوس
د.محمد یعقوبی
بررسی 40 نکته قابل تامل از اندیشه‌های نوال السعداوی
دکتر احمد نقیب زاده
در رثای دوست ازدست رفته ام دکتر فیرحی
به بهانه درگذشت دکتر داود فیرحی
بابک صفری
انسان مدرن در تصویر سکنا گزیده است.
زهرا سعیدی
یادداشتی به بهانه سالروز کودتای 28 مرداد
با حضور شخصیت های علمی و مذهبی برجسته جهان اسلام برگزار شد:
ویدیو
کیوسک
کتاب