فراتاب-اصلی https://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 28 May 24 22:53:14 +0330fa عدالت برای دو طرف https://www.faratab.com/news/12419/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81 Mon, 27 May 24 21:39:38 +0330 عدالت برای دو طرف
بررسی رای دادگاه کیفری بین‌المللی(ICC) در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل

]]>
خوردوهای برقی وارداتی ارزان می شود؟ https://www.faratab.com/news/12418/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Mon, 27 May 24 21:27:27 +0330 خوردوهای برقی وارداتی ارزان می شود؟
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: وزارت صمت مشوق‌هایی را برای توسعه خودروهای برقی در نظر گرفته که باعث شده قیمت خودروهای برقی وارداتی ارزانتر از خودروهای بنزینی مشابه وارداتی باشد.

]]>
برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور و همراهان در تهران https://www.faratab.com/news/12417/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 22 May 24 16:26:02 +0330 برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور و همراهان در تهران

]]>
قطار طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در کردستان https://www.faratab.com/news/12416/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 18 May 24 13:06:52 +0330 قطار طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در کردستان
قطار طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در کردستان به مقصد می‌رسد

]]>
نحوه خرید لاستیک دولتی اعلام شد https://www.faratab.com/news/12415/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Thu, 16 May 24 12:29:44 +0330 نحوه خرید لاستیک دولتی اعلام شد

]]>
نگرانی فولادسازان هندی از تصمیم اخیر «بایدن» https://www.faratab.com/news/12414/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86%C2%BB Thu, 16 May 24 12:27:43 +0330 نگرانی فولادسازان هندی از تصمیم اخیر «بایدن»
گزارشی از فرامعدن

]]>
ورود قدرتمند شیائومی در بازار خودروی چین https://www.faratab.com/news/12413/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86 Wed, 15 May 24 18:31:31 +0330 ورود قدرتمند شیائومی در بازار خودروی چین
فراتاب: شیائومی پس از عرضه موفقیت‌آمیز SU7 به هشتمین خودروساز بزرگ در چین تبدیل شد.

]]>
بخش معدن برای رقابت در بازارهای جهانی نیازمند اصلاحات اساسی است https://www.faratab.com/news/12412/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 15 May 24 16:50:58 +0330 بخش معدن برای رقابت در بازارهای جهانی نیازمند اصلاحات اساسی است
بهرام شکور یرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

]]>
ایستگاه پایانی خون ریزی یا دور جدید کشتار‌ها https://www.faratab.com/news/12411/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 09 May 24 21:00:57 +0330 ایستگاه پایانی خون ریزی یا دور جدید کشتار‌ها
آیا جنگ اسرائیل و حماس به ایستگاه پایانی رسیده است:؟

]]>
بارزانی در تهران؛ آمدن بهار از پی زمستان؟ https://www.faratab.com/news/12410/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9F Mon, 06 May 24 18:46:59 +0330 بارزانی در تهران؛ آمدن بهار از پی زمستان؟
باید دید این سفر که با توجه به نیازهای متقابل طرفین و کسی که خصوصیات شخصیتی و توان مندی‌های فردی‌ او یادآور جلال طالبانی رئیس‌جمهوری فقید عراق است در کنار انگیزه‌های تهران و شنیدن و تقویت صداهای متفاوت و همکاری‌جویانه می‌تواند تا چه حد گره گشا باشد؟

]]>
تئاتر کُردی آینه‌ی تمام نمای تاریخ سیاسی کُردها در خاورمیانه https://www.faratab.com/news/12409/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 04 May 24 18:57:20 +0330 تئاتر کُردی آینه‌ی تمام نمای تاریخ سیاسی کُردها در خاورمیانه
دکتر ماری رستمی پژوهشگر تئاتر در گفت‌وگو با فراتاب (کوهستان عبدالهی) به فراز و فرودهای تاریخی در تاتر کُردی، نمادهای متمایز آن می‌پردازد، این گفت‌وگوی جذاب را از دست ندهید.

]]>
آیا رویه دولت ترکیه در قبال کُردها تغییر کرده است؟ https://www.faratab.com/news/12408/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 04 May 24 17:58:09 +0330 آیا رویه دولت ترکیه در قبال کُردها تغییر کرده است؟
سجاد حشمتی: چرا در انتخابات اخیر شهرداری‌ها در ترکیه رویه دولت اردوغان در مقایسه با دو دوره گذشته تغییر و این‌بار تسلیم اعتراضات و اراده مردم شد؟

]]>
آیا حمله 7 اکتبر با 34 هزار کشته و ویرانی غزه برای آینده فلسطین می‌ارزد؟ https://www.faratab.com/news/12407/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-7-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-34-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%9F Sat, 04 May 24 17:31:09 +0330 آیا حمله 7 اکتبر با 34 هزار کشته و ویرانی غزه برای آینده فلسطین می‌ارزد؟
د.هرمز جفری در گفت‌وگو با فراتاب (سیدسالار رحیمی) به بررسی تحلیلی پیامدهای جنگ میان اسرائیل و نیروهای مقاومت و سناریوهای پیش‌روی آن پرداخته است.

]]>
خودکشی انتقام از خود یا ...؟ https://www.faratab.com/news/12403/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-...%D8%9F Sat, 04 May 24 17:09:07 +0330 خودکشی انتقام از خود یا ...؟
معصومه پریزن در گفت‌وگو با فراتاب (هژان حسین‌نژاد): اغلب خودکشی­‌های صورت گرفته که در میان زنان و مردان فریادی برای دیده شدن و یک انتقام تلافی­جویانه دنیای بیرون از خود است.

]]>
صف‌آرایی عموزادگان تا دیروز برادر و حالا رقیب! https://www.faratab.com/news/12405/%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%21 Sat, 04 May 24 17:00:19 +0330 صف‌آرایی عموزادگان تا دیروز برادر و حالا رقیب!
گزارشی تحلیلی از سجاد حشمتی در خصوص تلاش‌های لاهور شیخ جنگی برای بازگشت مجدد به عرصه سیاسی در اقلیم کردستان از طریق تاسیس حزبی جدید، حزبی که رقیبی برای حزب مادر یعنی اتحادیه میهنی کردستان است.

]]>
نگرانی‌ها از آینده‌ی اقلیم کردستان؛ مهمترین دغدغه‌های یک سفر! https://www.faratab.com/news/12404/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1%21 Fri, 03 May 24 16:53:03 +0330 نگرانی‌ها از آینده‌ی اقلیم کردستان؛ مهمترین دغدغه‌های یک سفر!
گزارشی تحلیلی از سجاد حشمتی در خصوص بررسی 6 هدف سفر مسرور بارزانی به آمریکا و نیز نوع نگاه مقامات وانشگتن و اربیل به روابط متقابل در منطقه پربحران خاورمیانه

]]>
سایه‌ی دلسوزی‌های نابجا بر افزایش طلاق! https://www.faratab.com/news/12402/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%21 Fri, 03 May 24 15:28:10 +0330 سایه‌ی دلسوزی‌های نابجا بر افزایش طلاق!
طبق آمارها و تحقیقات میدانی دخالت، دلسوزی‌های بی‌جای اطرافیان و تفاوت فرهنگی از جمله عوامل موثر بر بروز و افزایش پدیده‌ی «طلاق» هستند با حفظ حریم خصوصی در زندگی، از افزایش آمار طلاق و متلاشی شدن یک زندگی می‌توان جلوگیری کرد.

]]>
دختر آیشواریا رای، قربانی تازه منحرفان مجازی! https://www.faratab.com/news/12400/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%21 Tue, 30 Apr 24 16:07:32 +0330 دختر آیشواریا رای، قربانی تازه منحرفان مجازی!
ماه گذشته، آرادایا برای اولین بار بدون مدل موی چتری در جشن آمبانی‌ها شرکت کرد که ظاهر متفاوت و زیبای او بازتاب گسترده‌ای را به همراه داشت، برخلاف دیگر افراد مشهور حاضر در این مراسم، آیشواریا و آبیشک برای محافظت از دخترشان در برابر طعنه‌های جنسی پاپاراتزی‌

]]>
آنجلینا جولی، برد پیت را به خشونت علیه خود و فرزندانشان متهم کرد! https://www.faratab.com/news/12399/%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Tue, 30 Apr 24 14:16:42 +0330 آنجلینا جولی، برد پیت را به خشونت علیه خود و فرزندانشان متهم کرد!
«ازدواج ما مدت‌ها قبل‌تر از حواشی هواپیما به پایان رسیده بود، رفتار برد در قبال من و فرزندانمان کنترلگرانه همراه با خشونت فیزیکی و کلامی بود».

]]>
در نقد محافظه‌کاری ناموقع و مخرب! https://www.faratab.com/news/12398/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8%21 Tue, 23 Apr 24 18:14:25 +0330 در نقد محافظه‌کاری ناموقع و مخرب!
یادداشتی در ستایش عمل‌گرایی در برابر محافظه‌کاری اکثریت اساتید سیاست خوانده!

]]>
14مین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی) https://www.faratab.com/news/12397/14%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%29 Tue, 23 Apr 24 12:32:04 +0330 14مین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی)
برگزار کننده: گروه رسانه‌ای فراتاب | مدرس: د.اردشیر پشنگ

]]>
بحرانی‌ترین مناطق فرونشست در کدام شهرهای کشور قرار دارند؟ https://www.faratab.com/news/12396/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 23 Apr 24 11:48:20 +0330 بحرانی‌ترین مناطق فرونشست در کدام شهرهای کشور قرار دارند؟
هادی شریفی: باید واقعیت کم‌آبی و بحران جدی منابع آب و خشکسالی را بپذیریم

]]>
بیداری و بازگشت به خویشتن در روزنامه «کردستان» https://www.faratab.com/news/12395/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB Mon, 22 Apr 24 19:31:01 +0330 بیداری و بازگشت به خویشتن در روزنامه «کردستان»
مقداد مدحت بدرخان موسس روزنامه‎‌ نگاری کُردی 126 سال قبل: «هر شماره دو هزار نسخه از روزنامه کردستان را مجانی به کردستان می‌فرستم تا در اختیار و دسترس مردم قرار گیرد.»

]]>
رکورد جدید «هرمز» به ثبت رسید https://www.faratab.com/news/12394/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%C2%AB%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sat, 20 Apr 24 18:59:03 +0330 رکورد جدید «هرمز» به ثبت رسید
رکورد ماهیانه تولید تختال به میزان ۱۶۱۱۰۹ تن به ثبت رسید.

]]>
تحقق شعار «ما می‌توانیم» در صنعت فولاد ایران https://www.faratab.com/news/12393/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 20 Apr 24 18:56:38 +0330 تحقق شعار «ما می‌توانیم» در صنعت فولاد ایران
پیام مدیر عامل فولاد هرمزگان به مناسبت رکورد جدید تولید

]]>
3 فلسفه نوروز؛ از دل افسانه‌ها تا شوری برای مبارزه سیاسی https://www.faratab.com/news/12392/3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sat, 20 Apr 24 18:50:49 +0330 3 فلسفه نوروز؛ از دل افسانه‌ها تا شوری برای مبارزه سیاسی
د.محمدباقر پیری: فلات ایران مرکز اصلی نوروز و کُردها قلب اصلی این مرکزند! در عراق «پیرمرد» شاعر بزرگ کُرد بود که نوروز را احیا کرد و در ترکیه ...

]]>
چرایی شکنندگی پیروزی کُردها در کرکوک! https://www.faratab.com/news/12390/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9%21 Sat, 20 Apr 24 17:28:18 +0330 چرایی شکنندگی پیروزی کُردها در کرکوک!
د.سیامک بهرامی: اختلافات درون کُردی از یکسو و اهمیت ژئواستراتژیک کرکوک برای بازیگران خارجی و داخلی در عراق از سوی دیگر باعث شده است، تا اکثریت جمعیتی و پیروزی خفیف آنها در انتخابات کرکوک کاملا شکننده شود.

]]>
کرکوک؛ همه علیه کُردها و کُردها علیه خود! https://www.faratab.com/news/12391/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%9B-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%21 Sat, 20 Apr 24 17:28:08 +0330 کرکوک؛ همه علیه کُردها و کُردها علیه خود!
د.مجید صالح: پیروزی کُردها شکننده بوده و اختلافات داخلی‌شان نیز زیاد است ترکمن‌ها و اعراب سنی و شیعی از یکسو و ایران و ترکیه هم از سوی دیگر نمی‌خواهند در کرکوک ....

]]>
ایران در کرکوک از متحدان شیعه‌اش حمایت می‌کند یا متحدان کُردش؟ https://www.faratab.com/news/12389/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%9F Sat, 20 Apr 24 16:13:38 +0330 ایران در کرکوک از متحدان شیعه‌اش حمایت می‌کند یا متحدان کُردش؟
جعفر حق‌پناه: در کرکوک ترکیه منافعش با حزب دموکرات را فدای زیاده‌خواهی ترکمانان نمی‌کند ایران در میانه دوگانه حمایت از شیعیان و یا حمایت از حزب اتحادیه میهنی در کرکوک در موقعیتی پیچیده ایستاده است!

]]>
چگونه کُردهای دیاسپورا نوروز را جهانی کردند؟ / کُردها امسال در نوروز قیامت به پا کردند! https://www.faratab.com/news/12388/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F--%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%21 Wed, 10 Apr 24 17:23:55 +0330 چگونه کُردهای دیاسپورا نوروز را جهانی کردند؟ / کُردها امسال در نوروز قیامت به پا کردند!
گفت‌وگوی مفصل و خواندنی فراتاب با دکتر بهرام امیراحمدیان استاد برجسته دانشگاه تهران در خصوص اشتراکات و تمایزها در فلسفه‌ی نوروز از آتش‌گاه‌های کردستان عراق، ترکیه و سوریه تا دیگر بخش‌ها در قفقاز، ایران، پاکستان و افغانستان، شمال‌غربی چین و آسیای میانه!

]]>
در ضرورت آموزش و تربیت مربیان صلح! https://www.faratab.com/news/12387/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD%21 Thu, 04 Apr 24 18:50:27 +0330 در ضرورت آموزش و تربیت مربیان صلح!
گزارشی در خصوص کارگاه آموزشی تربیت مربی صلح در سنندج

]]>
زنان هورامی؛ زیست پرظرافت سنگ و شیشه! https://www.faratab.com/news/12386/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%21 Thu, 04 Apr 24 18:10:58 +0330 زنان هورامی؛ زیست پرظرافت سنگ و شیشه!
هنوز جوان است، زیبایی طبیعی و ساده‌ای دارد، می‌شود حدس زد زود ازدواج‌کرده، مادر پنج فرزند است. «داده سلما» همزمان که بچه‌اش را به کول دارد، نان تازه‌پخت را هم دسته می‌کند، و ...

]]>
دموکراسی در خاورمیانه؛ پرسش‌هایی ساده اما همچنان بی‌جواب! https://www.faratab.com/news/12385/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%21 Thu, 04 Apr 24 17:47:41 +0330 دموکراسی در خاورمیانه؛ پرسش‌هایی ساده اما همچنان بی‌جواب!
در خاورمیانه آنان که در قدرت نیستند منتقد رفتار حاکمان‌اند اما وقتی خود نیز به قدرت می‌رسند در همان مسیر گام بر می‌دارند، به راستی چرا؟

]]>
اصل «تعادل در اقدامات» متقابل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی https://www.faratab.com/news/12384/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C Thu, 04 Apr 24 17:13:00 +0330 اصل «تعادل در اقدامات» متقابل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
د.کیهان برزگر - استاد روابط بین الملل

]]>
جنگ در خاورمیانه؛ قاعده یا استثنا؟ https://www.faratab.com/news/12383/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%9F Sun, 17 Mar 24 19:10:51 +0330 جنگ در خاورمیانه؛ قاعده یا استثنا؟
یادداشتی از سیدسالار رحیمی

]]>
آیا دستاوردهای جنگ 7 اکتبر ارزش جنگیدن را داشت؟ https://www.faratab.com/news/12382/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-7-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sun, 17 Mar 24 19:06:07 +0330 آیا دستاوردهای جنگ 7 اکتبر ارزش جنگیدن را داشت؟
همه آنچه که درباره یکصدسال جنگ، اشغال و آوارگی میان اسرائیل و فلسطین باید بدانیم!

]]>
صداهای در گلو مانده‌ای که حرف برای گفتن بسیار دارند https://www.faratab.com/news/12381/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sun, 17 Mar 24 19:02:01 +0330 صداهای در گلو مانده‌ای که حرف برای گفتن بسیار دارند
به بهانه روز پاسداشت زبان مادری

]]>
نمایندگانی که چه کُرد باشند و چه آذری اینک نماینده همه‌ی ارومیه‌اند! https://www.faratab.com/news/12380/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%21 Thu, 14 Mar 24 19:41:43 +0330 نمایندگانی که چه کُرد باشند و چه آذری اینک نماینده همه‌ی ارومیه‌اند!
بررسی چگونگی رقم خوردن نتایج انتخابات مجلس در شهر ارومیه و چرایی افزایش حساسیت‌ها به آن!

]]>
نوروز از کردستانات در سوریه و ترکیه تا ایران، قفقاز و آسیای میانه https://www.faratab.com/news/12378/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 09 Mar 24 18:45:50 +0330 نوروز از کردستانات در سوریه و ترکیه تا ایران، قفقاز و آسیای میانه
نوروز از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان و یکی از آیین‌های برجسته و بسیار موثر در هم‌گرایی فرهنگی بین ملل مختلف

]]>
7 مساله مهم رشد تئاتر کودکان و نوجوانان https://www.faratab.com/news/12375/7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 Sat, 09 Mar 24 16:49:18 +0330 7 مساله مهم رشد تئاتر کودکان و نوجوانان
بررسی مشکلات و کمبودهای تئاتر کودک و نوجوان در استان آذربایجان‌غربی

]]>
بررسی تطبیقی میزان مشارکت در دو انتخابات مجلس در شهرهای کردنشین https://www.faratab.com/news/12374/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86 Sat, 09 Mar 24 16:14:53 +0330 بررسی تطبیقی میزان مشارکت در دو انتخابات مجلس در شهرهای کردنشین
کدام استان‌های کُردنشین کمترین و بیشترین درصد مشارکت در انتخابات را داشته‌اند؟

]]>
چگونگی کسب 10 درصد کرسی‌های مجلس ایران توسط کُردها https://www.faratab.com/news/12373/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 09 Mar 24 15:12:47 +0330 چگونگی کسب 10 درصد کرسی‌های مجلس ایران توسط کُردها
بررسی آرای 27 + 3 منتخب کُرد انتخابات مجلس در 10 استان ایران

]]>
ناوی جەمشید عەندەلیبی، بۆ هەمیشە، لە ناو دەنگ و سۆزی نەیدا دەمێنێتەوە https://www.faratab.com/news/12372/%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AC%DB%95%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DB%95%D9%86%D8%AF%DB%95%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%DB%86-%D9%87%DB%95%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%95%D8%8C-%D9%84%DB%95-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%AF%DB%95%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%86%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%95%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%DB%95%D9%85%DB%8E%D9%86%DB%8E%D8%AA%DB%95%D9%88%DB%95 Sat, 09 Mar 24 12:08:01 +0330 ناوی جەمشید عەندەلیبی، بۆ هەمیشە، لە ناو دەنگ و سۆزی نەیدا دەمێنێتەوە
عباس غزالی: نام استاد «جمشید عندلیبی» برای همیشه با صدا، سوزِ نی و آوازش جاودان خواهد ماند

]]>
تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیسیون معدن خانه صمت https://www.faratab.com/news/12371/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA Mon, 04 Mar 24 17:57:50 +0330 تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیسیون معدن خانه صمت

]]>
چرا کُردها زودتر به استقبال بهار و نوروز می‌روند؟ https://www.faratab.com/news/12370/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 28 Feb 24 11:30:12 +0330 چرا کُردها زودتر به استقبال بهار و نوروز می‌روند؟
«شوان» و «ژوان» دو جوان زیبا و دلداده دست در دست هم و دوشادوش خانواده و دوستانشان مشغول رقص کُردی‌اند اما این مراسم ازدواج آنها نیست ...

]]>
کرکوک؛ شهری که کُرد یا عرب بودن بر گل‌ولای محله‌ها هم تاثیر دارد! https://www.faratab.com/news/12369/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%9B-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Wed, 28 Feb 24 11:06:12 +0330 کرکوک؛ شهری که کُرد یا عرب بودن بر گل‌ولای محله‌ها هم تاثیر دارد!
اتحاد دو حزب یکیتی و پارتی چگونه بر موقعیت کُردها در تعیین استانداری کرکوک تاثیر می‌گذارد؟

]]>
از کشتار تا پیوند؛ آنجایی که امید برهمه چیز پیروز است https://www.faratab.com/news/12368/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Feb 24 10:48:47 +0330 از کشتار تا پیوند؛ آنجایی که امید برهمه چیز پیروز است
آن جایی که امید را نمی‌شود بمباران کرد. محمود 23 ساله و شیما حزیق 18 ساله در میان آوارگان فلسطینی در کمپی موقت در دیرالبلاح مراسم عروسی خود را برگزار کردند.

]]>
افزایش شیب طلاق از مهمترین ویژگی‌های یک دهه اخیر جامعه ایرانی https://www.faratab.com/news/12367/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 08 Feb 24 19:52:11 +0330 افزایش شیب طلاق از مهمترین ویژگی‌های یک دهه اخیر جامعه ایرانی
آمارهای طلاق آنچنان سیر صعودی را نشان می‌دهند که مقابله با این پدیده تبدیل به شعار انتخاباتی برخی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شده است.

]]>
بررسی 12 رویداد مهم میان ایران و آمریکا طی 45 سال خصومت! https://www.faratab.com/news/12366/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-12-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-45-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%AA%21 Thu, 08 Feb 24 19:38:42 +0330 بررسی 12 رویداد مهم میان ایران و آمریکا طی 45 سال خصومت!
خصومت میان ایران و آمریکا یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر امنیت و آرایش دیپلماتیک بازیگران مختلف در خاورمیانه بوده است.

]]>
ایران یا ترکیه، کدامیک در انتخاب استاندار کرکوک نقش بیشتری دارند؟ https://www.faratab.com/news/12365/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 08 Feb 24 19:18:38 +0330 ایران یا ترکیه، کدامیک در انتخاب استاندار کرکوک نقش بیشتری دارند؟
در یکسو کُردها و اقلیت متحد مسیحی 8 کرسی و در سوی دیگر اعراب و ترکمن‌ها نیز 8 کرسی در شورای استانی کرکوک کسب کرده‌اند و حال رقابت بر سر انتخاب استاندار به شدت ادامه دارد!

]]>