فراتاب-اصلی https://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Mon, 06 Feb 23 07:34:14 +0330fa در ضرورت مجازات نفرت‌پراکنان قومی-مذهبی علیه جوانرودی‌ها https://www.faratab.com/news/12281/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 28 Nov 22 11:40:38 +0330 در ضرورت مجازات نفرت‌پراکنان قومی-مذهبی علیه جوانرودی‌ها
درخواست استاد برجسته حقوق بین‌الملل برای برخورد با فرد نفرت‌پراکن علیه مردم جوانرود

]]>
نقدینگی و ماشین آلات معدنی اصلی ترین دلیل برای تعطیلی معادن https://www.faratab.com/news/12279/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86- Sat, 08 Oct 22 12:51:16 +0330 نقدینگی و ماشین آلات معدنی اصلی ترین دلیل برای تعطیلی معادن
بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در مناظره ای درباره معادن غیر فعال کشور با حضور مهدی حمیدی سرپرست دفتر بهره برداری معادن و وزارت صمت و محمدرضا کریمی معادن شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بررسی دلایل تعطیل

]]>
نقشه نهایی روسیه برای آینده اوکراین چیست؟ https://www.faratab.com/news/12278/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 01 Oct 22 16:41:43 +0330 نقشه نهایی روسیه برای آینده اوکراین چیست؟
تحلیلی بر جدیدترین مواضع پوتین در قبال اوکراین

]]>
شرکت ملی مس میزبان محصولات «بلاز» می شود https://www.faratab.com/news/12276/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3--%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%C2%BB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 11 Sep 22 15:03:19 +0430 شرکت ملی مس  میزبان محصولات «بلاز» می شود
نشست مشترک شرکت ملی صنایع مس ایران با شرکت بلاز با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی برگزار شد.

]]>
گهرزمین در ایستگاه نهایی توسعه / از افزایش تولید تا تحقق اشتغالزایی در منطقه https://www.faratab.com/news/12275/%DA%AF%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87--%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Sun, 11 Sep 22 15:02:44 +0430 گهرزمین در ایستگاه نهایی توسعه / از افزایش تولید تا تحقق اشتغالزایی در منطقه
گهر زمین در تلاش است با اجرای پروژه های بزرگ و مهم، تولید خود را در زنجیره ارزش افزایش دهد، نگاه به کارنامه سال جاری این شرکت تا به این لحظه در ۶ ماهه اول، نشان می دهد مسیری که گهر زمین در آن قرار گرفته است، در ایستگاه نهایی منجر به انقلاب معدنی در منطقه

]]>
امضای تفاهم‌نامه میان سازمان زمین‌شناسی و گروه میکا https://www.faratab.com/news/12274/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sun, 11 Sep 22 14:56:21 +0430 امضای تفاهم‌نامه میان سازمان زمین‌شناسی و گروه میکا
تفاهم‌نامه همکاری این سازمان و گروه نوآوری و شتابدهنده معدن و صنایع معدنی ایرانیان (میکا) صبح امروز به امضا رسید.

]]>
سرمایه گذاری معدنی ها در برنامه احداث کارخانه تولید تایر خودرو سنگین https://www.faratab.com/news/12273/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86 Sun, 11 Sep 22 14:55:10 +0430 سرمایه گذاری معدنی ها در برنامه احداث کارخانه تولید تایر خودرو سنگین
عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید 27 هزار تن تایر خودرو سنگین با راهبری ایمیدرو و ایدرو طی سال جاری آغاز می شود.

]]>
چرا اردوغان همچنان برای حمله به کردستان سوریه اصرار دارد؟ https://www.faratab.com/news/12271/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 06 Sep 22 18:25:46 +0430 چرا اردوغان همچنان برای حمله به کردستان سوریه اصرار دارد؟
حمله احتمالی ترکیه به کُردهای سوریه چه تاثیری بر اقتصاد این کشور خواهد داشت؟

]]>
فیفا و زنان ایرانی از حضور تماشاگران تا داوری بازی‌های مردان https://www.faratab.com/news/12270/%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 06 Sep 22 16:29:52 +0430 فیفا و زنان ایرانی از حضور تماشاگران تا داوری بازی‌های مردان
صحبت‌های رئیس کمیته داوران در خصوص الزام جدید فیفا در رابطه با داوری زنان در ایران بازتابهای مختلفی بدنبال داشته است

]]>
برجام و گزارش‌های متناقض در رسانه های بین المللی https://www.faratab.com/news/12269/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Tue, 06 Sep 22 16:20:56 +0430 برجام و گزارش‌های متناقض در رسانه های بین المللی
کدام گزارش رسانه‌ای از برجام به واقعیت نزدیک‌تر است؟

]]>
روایت‌های متناقض از پهپادهای ایرانی در سرزمین‌ تزارها https://www.faratab.com/news/12268/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 Tue, 06 Sep 22 15:37:02 +0430 روایت‌های متناقض از پهپادهای ایرانی در سرزمین‌ تزارها
رسانه‌های مختلف بین‌المللی همچنان در خصوص ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه گزارش‌های مختلفی منتشر می‌کنند.

]]>
سواد روانشناسی در فضای مجازی چرا اهمیت دارد؟ https://www.faratab.com/news/12266/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 06 Sep 22 15:24:09 +0430 سواد روانشناسی در فضای مجازی چرا اهمیت دارد؟
لزوم ارتقای سواد فضای مجازی مردم در حوزه روانشناسی و ساماندهی این حوزه در فضای مجازی

]]>
درباره فرمول جدید ورود به دنبال وکالت چه می‌دانیم؟ https://www.faratab.com/news/12267/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 06 Sep 22 15:16:09 +0430 درباره فرمول جدید ورود به دنبال وکالت چه می‌دانیم؟
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان میان نهادهای مختلف فرمول ورود به عرصه وکالت برای حقوق‌خوانها مشخش شد.

]]>
افزایش ۳۸ درصدی صادرات غیرنفتی/مزایده معادن تعطیل در آینده نزدیک https://www.faratab.com/news/12265/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4--%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Sun, 04 Sep 22 15:55:00 +0430 افزایش  ۳۸ درصدی صادرات غیرنفتی/مزایده معادن تعطیل در آینده نزدیک
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی در سال جاری گفت: تنها ۳.۵ میلیارد دلار تا بی اثر شدن نفت در تامین ارزی کشور فاصله داریم.

]]>
وزیر صمت از «چادرملو» بازدید کرد https://www.faratab.com/news/12264/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 04 Sep 22 15:54:17 +0430 وزیر صمت از «چادرملو» بازدید کرد
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز به همراه مهندس وجیه الله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو ، مهندس حاجی حسینی معاونت پارلمانی صمت ، استاندار یزد، جمعی از نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامي ، مدیر کل صمت و مدیران استان، از مجتمع

]]>
چرا مردم لپ‌تاپ دست دوم می‌خرند؟ https://www.faratab.com/news/12262/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%BE%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 04 Sep 22 13:41:16 +0430 چرا مردم لپ‌تاپ دست دوم می‌خرند؟
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: هزینه تمام‌شده واردات لپ‌تاپ‌های دست‌دوم حدود هشت تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از کالاهایی است که تاجران به شکل رسمی وارد کشور می‌کنند، بنابراین میل مردم به خرید لپ‌تاپ دست‌دوم بیشتر شده و ۱۵ درصد نیاز بازار از این طریق تامین

]]>
گزارشهایی از صنعت معدن https://www.faratab.com/news/12263/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86 Sat, 03 Sep 22 16:46:15 +0430 گزارشهایی از صنعت معدن

]]>
چرا «تنبور» در آیین یارسان دارای تقدس است؟ https://www.faratab.com/news/12261/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 03 Sep 22 14:26:11 +0430 چرا «تنبور» در آیین یارسان دارای تقدس است؟
از اشعار فردوسی و مولانا تا کلاسهای آموزشی موثر بر گسترش یادگیری تنبور

]]>
تولید شمش آلومینیوم در 4 ماهه چه میزان رشد داشت؟ https://www.faratab.com/news/12257/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sat, 03 Sep 22 14:05:50 +0430 تولید شمش آلومینیوم در 4 ماهه چه میزان رشد داشت؟
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی 4 ماهه نخست امسال، 27 درصد افزایش یافت و به بیش از 220 هزار تن رسید.

]]>
همکاری معدنی ایران و مغولستان کلید می خورد https://www.faratab.com/news/12256/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Sat, 03 Sep 22 14:05:27 +0430 همکاری معدنی ایران و مغولستان کلید می خورد
تفاهم نامه همکاری میان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و اتاق بازرگانی مغولستان با محوریت مواردی ازجمله اکتشاف، خرید و فروش مواد معدنی، بهره برداری معادن شد.

]]>
«ماینکس ۲۰۲۲» میدان نمایش توانمندی‌ها، فرصت‌ها و مذاکره دانش‌بنیان‌ها https://www.faratab.com/news/12254/%C2%AB%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%C2%BB-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7- Sat, 03 Sep 22 14:05:05 +0430 «ماینکس ۲۰۲۲» میدان نمایش توانمندی‌ها، فرصت‌ها و مذاکره دانش‌بنیان‌ها
یازدهمین نمایشگاه و همایش سالانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (MINEX2022) با حضور گسترده شرکت و بنگاه اقتصادی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی، با رویکرد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

]]>
چرا بحران در بیت شیعی ادامه دارد؟ https://www.faratab.com/news/12260/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sat, 03 Sep 22 12:46:29 +0430 چرا بحران در بیت شیعی ادامه دارد؟
به نظر می‌رسد هنوز قرار نیست میان مقتدی صدر با رقبایش توافقی صورت بپذیرد!

]]>
تاثیر آوار گرانی‌ها بر قیمت سازها و لاکچری شدن کلاس‌های موسیقی! https://www.faratab.com/news/12259/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%21 Sat, 03 Sep 22 12:29:30 +0430 تاثیر آوار گرانی‌ها بر قیمت سازها و لاکچری شدن کلاس‌های موسیقی!
قیمت یکی از برندهای تار به یک میلیارد تومان رسیده و در کرمانشاه شهریه هرکلاس 10 تا 15 برابر شده است!

]]>
«خون‌بس«؛ کدام صلح؟ کدام ختم؟ https://www.faratab.com/news/12255/%C2%AB%D8%AE%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%C2%AB%D8%9B-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%9F-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%9F Sat, 03 Sep 22 11:56:04 +0430 «خون‌بس«؛ کدام صلح؟ کدام ختم؟
قانون و شرع در برابر ازدواج ناشی از خون بس چه می‌گویند؟

]]>
آغاز ثبت‌نام هفتمین کارگاه شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل https://www.faratab.com/news/12253/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84 Sat, 03 Sep 22 11:43:07 +0430 آغاز ثبت‌نام هفتمین کارگاه شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل
برگزارکنندگان: فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری بنیاد مطالعات بین المللی و گفت و گوهای جهانی

]]>
بازارچه‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان چرا کم‌رمق‌اند؟ https://www.faratab.com/news/12252/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D9%85%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 03 Sep 22 11:10:17 +0430 بازارچه‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان چرا کم‌رمق‌اند؟
دلایل عدم توسعه بازارچه‌های مرزی و پیامدهای عدم‌توسعه در بازارچه‌های بین ایران واقلیم کردستان چیست؟

]]>
آیا ورزش‌های خشن رزمی تاثیر منفی بر ظرافت زنانه دارند؟ https://www.faratab.com/news/12251/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 03 Sep 22 10:51:39 +0430 آیا ورزش‌های خشن رزمی تاثیر منفی بر ظرافت زنانه دارند؟
چرا بعضی از خانواده ها با شرکت دخترانشان در کلاس های رزمی مخالفت می‌کنند؟

]]>
چرا افراد در روابطشان خیانت می‌کنند؟ https://www.faratab.com/news/12250/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 03 Sep 22 10:29:16 +0430 چرا افراد در روابطشان خیانت می‌کنند؟
بررسی ده دلیل مختلفی که زمینه‌ساز وقوع خیانت در روابط هستند

]]>
5 دلیل اصلی فروپاشی ساختمان پرامید بورس ایران! https://www.faratab.com/news/12248/5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Sat, 03 Sep 22 10:16:37 +0430 5 دلیل اصلی فروپاشی ساختمان پرامید بورس ایران!
چرا به ناگاه بورس ایران به رغم سرمایه‌گذاری قابل توجه مردم سقوط کرد؟

]]>
پیوندی عاطفی برای برای هموار کردن رابطه‌ی سیاسی امان -ریاض! https://www.faratab.com/news/12247/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Sat, 03 Sep 22 10:06:44 +0430 پیوندی عاطفی برای برای هموار کردن رابطه‌ی سیاسی امان -ریاض!
بررسی ازدواج ولیعهد اردن، حسین بن عبداللە دوم با رجوا السیف شهروند عربستانی

]]>
روندهای تاریخی تشکیل سازمان محیط زیست ایران https://www.faratab.com/news/12246/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 03 Sep 22 09:52:40 +0430 روندهای تاریخی تشکیل سازمان محیط زیست ایران
بررسی پرونده‌ای از تصویب نخستین قانون شکار تا تشکیل پژوهشکده محیط زیست در ایران

]]>
چشم امید بیماران خاص به طرح دارویار https://www.faratab.com/news/12245/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Sat, 03 Sep 22 09:35:00 +0430 چشم امید بیماران خاص به طرح دارویار
گرانی داروها چه تاثیری بر طرح بیمه‌ای دارویار داشته است؟

]]>
آلودگی در معدن «تاش» تایید نشده‌است https://www.faratab.com/news/12241/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B4%C2%BB-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 01 Sep 22 09:20:58 +0430 آلودگی در معدن «تاش» تایید نشده‌است
مدیر عامل شرکت آلومینای ایران گفت: معدن تاش، مشکل قانونی و زیست محیطی ندارد و سازمان های ذیربط، وجود آلودگی در این معدن را تایید نکرده اند.

]]>
تحولات بعد از واگذاری؛ رشد تولید، اشتغال و افزایش سهم دولت https://www.faratab.com/news/12235/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Thu, 01 Sep 22 09:19:33 +0430 تحولات بعد از واگذاری؛ رشد تولید، اشتغال و افزایش سهم دولت
راهبر مجتمع سنگ آهک پیربکران خبر داد: این مجتمع 2 طرح توسعه ای را پس از واگذاری، اجرا کرده است.

]]>
جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با واگذاری معادن https://www.faratab.com/news/12239/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86 Thu, 01 Sep 22 09:16:04 +0430 جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با واگذاری معادن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که از ابتدای بحث واگذاری معادن در سال ۹۴ تاکنون ۹ میلیارد دلار جذب سرمایه در این بخش اتفاق افتاده است.

]]>
گورباچف؛ خادم یا خائن؟ https://www.faratab.com/news/12243/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81%D8%9B-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%9F Wed, 31 Aug 22 21:54:37 +0430 گورباچف؛ خادم یا خائن؟
یادداشتی از د.جهانگیر کرمی – متخصص مسائل روسیه و استاد دانشگاه تهران

]]>
فوتبال با طعم خوش زندگی! https://www.faratab.com/news/12242/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%21 Wed, 31 Aug 22 15:14:49 +0430 فوتبال با طعم خوش زندگی!
یک هفته پس از استقلالی‌ها، زنان طرفدار پرسپولیس امروز بلیط در دست تیم محبوب‌شان را تشویق خواهند کرد

]]>
چرخش‌های فنلاند؛ از رعب روسیه یا حب غرب؟ https://www.faratab.com/news/12238/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F Mon, 29 Aug 22 13:27:59 +0430 چرخش‌های فنلاند؛ از رعب روسیه یا حب غرب؟
بررسی گام‌های هیلسینکی برای پیوستن به ناتو

]]>
چرا بن‌بست سیاسی عراق ادامه دارد؟ https://www.faratab.com/news/12237/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 29 Aug 22 13:09:49 +0430 چرا بن‌بست سیاسی عراق ادامه دارد؟
جوانان نومیدی که از خیابان تا پارلمان بدنبال ...

]]>
پرسشی که باعث شعر سرودن قصری به زبان کُردی‌ شد! https://www.faratab.com/news/12236/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B4%D8%AF%21 Mon, 29 Aug 22 12:47:17 +0430 پرسشی که باعث شعر سرودن قصری به زبان کُردی‌ شد!
زندگینامه کیومرث قصری (1320 - 1401) شاعر فقید کرمانشاهی در یک نگاه

]]>
گزارشهای دانشجویان 12مین کارگاه آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای https://www.faratab.com/news/12219/-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-12%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sun, 28 Aug 22 22:28:26 +0430  گزارشهای دانشجویان 12مین کارگاه آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
دوره دوازدهم ترم مقدماتی (تابستان 1401) و ترم پیشرفته (پاییز 1401)

]]>
از آبله میمون چه می‌دانیم؟ https://www.faratab.com/news/12234/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Sun, 28 Aug 22 21:24:01 +0430 از آبله میمون چه می‌دانیم؟
ویروسی که 52 سال قبل نخستین بار به انسان سرایت کرد و حالا ...

]]>
از نخستین‌ تا مشهورترین وکلای زن ایرانی در یک نگاه https://www.faratab.com/news/12233/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sun, 28 Aug 22 18:49:43 +0430 از نخستین‌ تا مشهورترین وکلای زن ایرانی در یک نگاه
در سال 1316 نخستین زن ایرانی موفق به اخذ پروانه وکالت شد

]]>
ایران؛ از ورود علم روانشناسی تا روانشناسی اسلامی! https://www.faratab.com/news/12232/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%21 Sun, 28 Aug 22 18:23:09 +0430 ایران؛ از ورود علم روانشناسی تا روانشناسی اسلامی!
علم روانشناسی در دهه‌های اخیر در ایران، سرنوشت متفاوتی را تجربه کرده است

]]>
اشعار جهان‌آرا خانم، از تبلور ظرافت زنانه تا نقد محدودیتها علیه زنان https://www.faratab.com/news/12231/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 28 Aug 22 16:50:31 +0430 اشعار جهان‌آرا خانم، از تبلور ظرافت زنانه تا نقد محدودیتها علیه زنان
جهان آرا خانم 163 سال پیش از امروز در هورامان و شهر پاوه امروزی متولد شد

]]>
فرازها و نشیب‌ها در 168 سال روابط میان تهران و واشنگتن https://www.faratab.com/news/12230/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-168-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86 Sun, 28 Aug 22 16:16:55 +0430 فرازها و نشیب‌ها در 168 سال روابط میان تهران و واشنگتن
هرقدر که روابط ابتدای ایران و آمریکا بی‌تنش بود اما کم‌کم و در برهه‌های مختلف، این روابط به بحرانی بزرگ سوق پیدا کرد.

]]>
وقتی یک افسانه با اراده‌ای بزرگ به واقعیت تبدیل می‌شود! https://www.faratab.com/news/12229/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Fri, 26 Aug 22 15:04:37 +0430 وقتی یک افسانه با اراده‌ای بزرگ به واقعیت تبدیل می‌شود!
زندگی‌نامه ماسو تاتسو اویاما موسس سبک کیوکوشین کای قدرت‌مندترین رزمی‌کار جهان در یک نگاه

]]>
وقتی فالاورای ایرانی همسر فوتبالیست خارجی از شوهرش بیشتر می‌شود! https://www.faratab.com/news/12228/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Fri, 26 Aug 22 14:43:50 +0430 وقتی فالاورای ایرانی همسر فوتبالیست خارجی از شوهرش بیشتر می‌شود!
خانم رایا مینجنن در بدو ورود به ایران متعجبانه متوجه شد از همسر فوتبالیستش یورکن لوکادیا بیشتر جلب توجه در اینستاگرام ایرانیان کرده است!

]]>
وام ازدواج، وامی که گرفته نشده، فروخته می‌شود! https://www.faratab.com/news/12227/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Fri, 26 Aug 22 14:12:49 +0430 وام ازدواج، وامی که گرفته نشده، فروخته می‌شود!
کویستان و آوات هم تصمیم گرفتند که وام نگرفته‌شان را بفروشند

]]>
سحر ساز سیاوش https://www.faratab.com/news/12226/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4 Wed, 24 Aug 22 18:26:15 +0430 سحر ساز سیاوش
در رسای استاد فقید، سیاوش نورپور آفریننده اثر جاودانه «مردان خدا»

]]>