فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش | فراتاب
کد خبر: 9327
تاریخ انتشار: 25 تیر 1398 - 15:37
معرفی کتاب

 

الف- تصویر کلی اثر

«داعش پدیداریست تاریخی». با مفروض گرفتن این نگرش، می بایست به فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش رفت، یعنی آنجا که زیرساخت های شکل گیری این پدیدار در جهان زندگی ایجاد می شود. بر طبق این نگرش، ایدئولوژی و سازمان داعش بازنمایی است انتزاعی، فرعی و آفریده شده(نه آفریننده) از شرایط تاریخی و افقی خاص. در این اثر می خوانیم که عقلانیت داعش، باروهای آخرالزمانی ایشان و اخلاق و حکومت داریشان ریشه در جهان زندگی ایشان و مکانیزم های روانشناختی دارد که ریشه در زندگی و تاریخ زیسته ایشان دارند. نویسنده برای این پدیدار مفهوم کین توزی را انتخاب کرد تا بتواند دریچه ای برای فهم زیرساخت های باروهای داعش و تفسیر آنها پیدا کند. بنابراین تمام این اثر کوششی است برای تاویل داعش و اجزا و کنش های آن به کین توزی بعنوان شرایطی که خود ناشی از سلسله ای منظم از تحولات تاریخی است.

ب- بکگراند های نویسنده

برای کشف و فهم این اثر می بایست با سنت های فکری متعددی آشنا بود. تفسیرهای این اثر از سوی با سنت پدیدارشناسی به دلیل بکار بردن اصطلاحاتی نظیر افق، تاریخمندی، زمانمندی، پدیدار مرتبط است. نیز از سوی دیگر با توجه به بکاربردن اصطلاحاتی نظیر ناخودآگاه، امیال، غریزه، مکانیزم، عواطف و انرژی زندگی به روانکاوی و سنت فرویدیسم متکی است. از طرفی از آراء نیچه و شیوه تفسیر وی، که متکی بر شهود و تجربه زیسته است نیز بسیار استفاده شده است. بنابراین این اثر همچون چهارراهی خواهد بود که مکتب های متعددی در آن نقطه بر هم منطبق شده و در هم ادغام می شوند تا بتوانند خواننده را در فهمی بدیع از پدیدار داعش راهنمایی کنند.

پ- درباب ذات این اثر

اکنون که شرح خلاصه ای از فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش نگاشته شد. می توانیم بگوئیم که این اثر هدفش «روانکاوی داعش است». و بدین خاطر نیز هست که سعی در آن دارد که «فراسوی نیک و بد داعش را کنکاش کند». در انتهای این اثر آنچه بدست می آید آن است که «مکانیزم مسلط در جهان زندگی داعش کین توزی است و تمام باورهای دینی، سیاسی، ایدئولوژیک و آخرالزمانی آن همگی جسمیت خصلت کین توزانة داعش است».

 

نویسنده: علی شهبازی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار