آخرین اخبار

روزنامه‌نگار

RSS
اولین دوره آموزش روزنامه‌نگاری در ایران، 60 سال قبل برگزار شد.
به بهانه درگذشت روزنامه نگار کهنه کار مصری
رد پای حسنین هیکل را در جریان سازی برای ملی شدن کانال سوئز می‌توان مشاهده کرد. او همچنین جزو حامیان جدی وحدت اعراب بود و به شدت از گفت‌وگوهای وحدت عرب‌ها حمایت می‌کرد؛ اما از آنچه در جنگ شش‌روزه تا پیمان کمپ دیوید رخ داد، به تلخی یاد می‌کرد
ویدیو
کیوسک
کتاب