آخرین اخبار

برگزاری کنفرانس در اقلیم کردستان

RSS
با حضور 6 دانشگاه ایران، عراق و فنلاند:
برگزاری اولین کنفرانس علوم پزشکی در پایتخت اقلیم کردستان (عراق) با مشارکت دانشگاه هایی از اقلیم کردستان, ایران و فنلاند.
ویدیو
کیوسک
کتاب