آخرین اخبار

جنگ جهانی

RSS
باتلاق 5 سال جنگ داخلی شدید سوریه
تا کنون بیش از 1000 جنگ در طول تاریخ بشریت رخ داده است. که خسارات جانی و مالی عظیمی را به همراه داشته است اما جنگ جهانی دوم مرگبارترین جنگ تاریخ بشریت است
ویدیو
کیوسک
کتاب