آخرین اخبار

ریک ماچار

RSS
سالوا کی‌یر رئیس جمهور سودان جنوبی پس از دو سال جنگ داخلی ریک ماچار، رقیبش را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب