آخرین اخبار

سیدحمید کلانتری

RSS
معاون وزیر کار:
معاون وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در امور تعاون گفت: در جامعه ما نظام ارزشیابی از مدیران ضعیف است ، این در حالی است که مدیریت اصلی ترین موضوعی است که باید امروزه در کشور مورد توجه قرار گیرد و هدایت درستی داشته باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب