آخرین اخبار

دیوار امنیت بغداد

RSS
عبدالامیر شَمّری فرمانده عملیات نظامی بغداد جزئیات ایجاد دیوار امینی را در اطراف شهر بغداد اعلان می‌نماید و برداشتن موانع امینی قبلی بغداد را مورد تاکید قرار می‌دهد
ویدیو
کیوسک
کتاب