گزارش نویسی | فراتاب
آخرین اخبار

گزارش نویسی

RSS
توسط پایگاه خبری فراتاب برگزار می شود:
پایگاه خبری فراتاب برگزار می کند:
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی
از روز 20 آبان ماه توسط گروه رسانه ای فراتاب برگزار می شود:
گروه فراتاب چهارمین دوره آموزشی خود را برگزار می کند:
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی
سومین دوره آموزش روزنامه نگاری تخصصی
گروه رسانه ای فراتاب برگزار می کند:
ویدیو
کیوسک
کتاب