فوت پزشک کرونا | فراتاب
آخرین اخبار

فوت پزشک کرونا

RSS
دکتر گزینگ رحیمی
داشتم به آئینه نگاه می‌کردم، از خودم تنها چشمانم پیدا بود آنهم پشت نایلون کلاهم، گویی چون شوالیه‌ای آماده رزم رو در رو شده‌ام و فقط ...
ویدیو
کیوسک
کتاب