آخرین اخبار

سهراب مرادی

RSS
رستمی امیدوار است جواز حضور در المپیک را به دست آورد.
کادر برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان دستخوش تغییر شده و قرار است در جلسه ای تکلیف کادر برخواه و برنامه های تیم ملی مشخص شود.
کیانوش از وضعیت موجود راضی نیست و انتظار حمایت دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب