آخرین اخبار

انحلال حزب

RSS
در آلمان احزاب سیاسی را نمی‌توان به آسانی منحل کرد. آخرین باری که یک حزب در این کشور از ادامه فعالیت ممنوع شد، به سال ۱۹۵۶ باز می‌گردد. حال پس از ۶۰ سال حزب "ناسیونال دموکرات" آلمان در آستانه انحلال قرار گرفته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب