آخرین اخبار

آرمان فیضی

RSS
آرمان فیضی
اعلام موضع و مخالفت قسیم عثمانی در مورد رفراندوم کردستان عراق ضربه مهلکی بر محبوبیت او وارد کرد
ویدیو
کیوسک
کتاب