مدیر کل دفتر استانداری کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

مدیر کل دفتر استانداری کردستان

RSS
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان خطاب به مسئولین:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان،گفت: از مسئولین انتظار داریم یاری‌گر بیماران باشند، چراکه بسیاری از بیماران ناتوان از خرید دارو هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب