آخرین اخبار

مسابقات بین المللی دستپخت

RSS
پایان رقابت آشپزی دستپخت سال 97:
فرزاد گودرزی جوان ۲۹ سالە اهل استان سنندج موفق بە دریافت عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین اللملی دستپخت شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب