آخرین اخبار

مینیمالیسم و جامعه

RSS
سمیرا فرخ منش
«کمترین بیشترین است!» این جمله شعار اصلی مینیمالیست هاست که در توصیف نگاه خود میگویند: Less is more.
ویدیو
کیوسک
کتاب