جانسون و جانسون | فراتاب
آخرین اخبار

جانسون و جانسون

RSS
آژانس دارویی اروپا اعلام کرد؛
بررسی های آژانس دارویی اروپا نشان داد تزریق واکسن جانسون و جانسون به ایجاد لخته خون در بدن افراد منجر می شود و این مورد باید به عنوان عارضه جانبی ثبت شود.

ویدیو
کیوسک
کتاب