دکتر حشمدار | فراتاب
آخرین اخبار

دکتر حشمدار

RSS
بررسی پرونده همزیستی ادیان در ایران در فصلنامه صلح برای همه
بررسی پرونده تنوع عرفان و حکمت ایرانی در فصلنامه صلح برای همه
بررسی پرونده تنوع زبانی در فصلنامه صلح برای همه
دکتر حمید حشمدار – مدرس دانشگاه
ویدیو
کیوسک
کتاب