مرادی | فراتاب
آخرین اخبار

مرادی

RSS
نائب رییس فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد:
باقری همچنین عنوان کرد که نیاز نبود مرادی در گزینشی المپیک ریسک کند و فقط قصد گرفتن امتیاز لازم را داشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب