غارهای پارینه سنگی | فراتاب
آخرین اخبار

غارهای پارینه سنگی

RSS
مجله باستان‌شناسی آمریکا دندان نئاندرتال یافت شده در غار وزمه کرمانشاه را یکی از ۱۰ کشف اخیر باستان‌شناسی و دیرین‌انسان شناسی ذکر کرده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب