مدیر جوانان و ورزش | فراتاب
آخرین اخبار

مدیر جوانان و ورزش

RSS
وحید خسروی بهر جای اصغر عظیمی مهر نشست
طی حکمی از سوی مهندس بازوند وحید خسروی به عنوان مدیر کل روابط عمومی امور بین الملل استانداری منصوب شد
ویدیو
کیوسک
کتاب