نفوذ دولتی‌ها در سیستم بانک مرکزی | فراتاب
آخرین اخبار

نفوذ دولتی‌ها در سیستم بانک مرکزی

RSS
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب