تعارض منافع در بانک مرکزی | فراتاب
آخرین اخبار

تعارض منافع در بانک مرکزی

RSS
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب