بازگشایی خسروی | فراتاب
آخرین اخبار

بازگشایی خسروی

RSS
هم زمان با بسته شدن مرز خسروی تردد زوار از مرز مهران۱۰ برابرشد
به علت نارامی ها در برخی استانهای عراق مرز خسروی بسته شد و بار ترافیکی تردد زائران از مرز مهران نسبت به پارسال 10 برابر شد
ویدیو
کیوسک
کتاب