رضا دهدار | فراتاب
آخرین اخبار

رضا دهدار

RSS
رستمی امیدوار است جواز حضور در المپیک را به دست آورد.
با رد شدن درخواست کیانوش رستمی و سعید علی حسینی برای حضور در مسابقات گزینشی سوییس
شرایط خوبی در انتظار کیانوش رستمی و سعید علی حسینی نیست.
رضازاده: تالاخادزه وزنه بردار خوبی است و نتیجه زحماتش را می‌بیند
ویدیو
کیوسک
کتاب