علی هاشمی | فراتاب
آخرین اخبار

علی هاشمی

RSS
رضا دهدار عنوان کرد که به خاطر پدرش پس از قهرمانی پشتک زده است.
رضازاده: تالاخادزه وزنه بردار خوبی است و نتیجه زحماتش را می‌بیند
ویدیو
کیوسک
کتاب