آخرین اخبار

یونسکو

RSS
ساخت و سازهای جدید را متوقف کنید
یونسکو شروطی برای به ثبت رساندن جهانی اورامانات گذلشت یکی از این شروط توقف ساخت و سازها به شکل مدرن و امروزیست
پرونده ی ثبت جهانی اورامانات به سازمان جهانی یونسکو ارسال شد
با موافقت فدراسیون جهانی هاکی روی یخ ایران پس از 100 سال عضو فدراسیون جهانی شد
ویدیو
کیوسک
کتاب