کمیته ملی المپیک | فراتاب
آخرین اخبار

کمیته ملی المپیک

RSS
رستمی امیدوار است جواز حضور در المپیک را به دست آورد.
با رد شدن درخواست کیانوش رستمی و سعید علی حسینی برای حضور در مسابقات گزینشی سوییس
شرایط خوبی در انتظار کیانوش رستمی و سعید علی حسینی نیست.
با موافقت فدراسیون جهانی هاکی روی یخ ایران پس از 100 سال عضو فدراسیون جهانی شد
ویدیو
کیوسک
کتاب