فرهنگ وهنر کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

فرهنگ وهنر کرمانشاه

RSS
تاسف و اعتراض اهالی فرهنگ به تعطیلی یک دانشگاه در کرمانشاه
دانشگاە فرهنگ و هنر کرمانشاە با بیش از هزار دانشجو بە علت عدم تسریع در پروسەی خصوصی سازی رسما تعطیل شد
ویدیو
کیوسک
کتاب