محرومیت | فراتاب
آخرین اخبار

محرومیت

RSS
باقری هم چنان با مصدومیت دست و پنجه نرم می کنید.
صالحی می گوید که چرا سرخ پوشان زودتر درخواست تعلیق محرومیت ارسال نکرده اند.
از این پس بازیکنان خودشان باید جرایم را پرداخت کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب