پاتایا | فراتاب
آخرین اخبار

پاتایا

RSS
رضا دهدار عنوان کرد که به خاطر پدرش پس از قهرمانی پشتک زده است.
پریسا جهانفکریان در یک ضرب 5 کیلوگرم، دوضرب 8 کیلوگرم و مجموع 13 کیلوگرم رکورد های ملی را ارتقا داد.
ویدیو
کیوسک
کتاب