روان پزشک | فراتاب
آخرین اخبار

روان پزشک

RSS
فراسلامت
اضطراب اجتماعی، حالتی است که فرد از اینکه توسط افراد دیگر قضاوت شود دچار اضطراب می‌شود؛ دلیل این حالت می‌تواند محیطی، زیستی و یادگیری باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب