آخرین اخبار

واکنش اهل سنت به استعفای پاک سرشت

RSS
چرا دکتر پاک‌سرشت از معاونت وزارت کار استعفا داد؟
آخرین تصویر مشترک پاک سرشت در کنار شریعتمداری وزیر کار در زمان بدرقه تیم مهارتی کشور به المپیاد جهانی روسیه دیده شد
ویدیو
کیوسک
کتاب