مراسم تدفین همسر خالقی | فراتاب
آخرین اخبار

مراسم تدفین همسر خالقی

RSS
صبح امروز در لندن روی داد:
همسر استاد پرآوازه موسیقی کُرد، مظهر خالقی در لندن درگذشت.
ویدیو
کیوسک
کتاب