تخریب طاق بستان کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

تخریب طاق بستان کرمانشاه

RSS
جمال کریمی
با اجرای طرح تله‌کابین در مجموعه ی طاق بستان شانس ثبت جهانی آن از بین میرود
ویدیو
کیوسک
کتاب