بانک ملی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

بانک ملی ایران

RSS
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.
ویدیو
کیوسک
کتاب