اقتصاد عراق | فراتاب
آخرین اخبار

اقتصاد عراق

RSS
اعلام رتبه بندی جذب سرمایه گزاری خارجی:
بر اساس تحقیقی عراق در جذب تولیدکنندگان خارجی در بین کشورهای عربی آخرین کشور است.
ویدیو
کیوسک
کتاب