بولتون و ایران | فراتاب
آخرین اخبار

بولتون و ایران

RSS
اولین واکنش ظریف به اخراج بولتون از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه
این اولین واکنش رسمی از سوی یکی از مقامات ایرانی نسبت اخراج یا استعفای جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ بوده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب