آخرین اخبار

محمود رستم افشار

RSS
حمل و نقل کالا از جمله مسائل مهم در اقتصاد جهانی بشمار می رود که رونق یا عدم رونق آن می تواند به طور فزاینده ای تاثیر بر اقتصاد یک کشور بگذارد. در دنیای کنونی حتی پیشرفته ترین اقتصاد های جهان نیز نمی توانند بدون نظام حمل و نقل پیشرفته از نظر اقتصادی موقعی
محمود رستم افشار
ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشور بعد از رفع تحریم ها باید در دستور کار دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری در کشور کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب