آخرین اخبار

سد

RSS
مقامات وزارت دارایی تاجیکستان از حل موضوع بستن مجرای رودخانه وخش با هدف آغاز ساخت سد ۳۵۰ متری نیروگاه برق آبی "راغون" در سال جاری خبر دادند.
ویدیو
کیوسک
کتاب