آخرین اخبار

پتر فن بورن

RSS
پیتر ون بورن؛ مقام سابق وزارت خارجه آمریکا:
در نوامبر سال 2014 من پیشنهاد کردم که تنها راه مقابله با داعش، تقسیم بندی عراق به سه بخش و استقرار نیروهای حافظ صلح در این کشور است ... چنین راهکاری به ثبات در خاورمیانه و جلوگیری از بروز یک جنگ گسترده، منتهی خواهد شد. در صورت اقدام نکردن، داعش با قدرت بی
ویدیو
کیوسک
کتاب