آخرین اخبار

تحریم های اقتصادی

RSS
سوزان فراسر
دو دولت روسیه و ترکیه با سابقه دشمنی شدید، اکنون درصدد تقویت روابط خود برای کمک به ایجاد صلح در سوریه هستند. هدف آن ها کاهش جنگ و ایجاد منطقه کاهش تنش و شرایط امن برای بازگشت پناهندگان به سرزمین خود است.
اشتاین مایر: تحریم های اقتصادی روسیه باید برداشته شود
وزیر خارجه آلمان می گوید کشورهای اروپایی در حال تجدیدنظر سیاست اتحادیه اروپا در تحریم اقتصادی علیه روسیه هستند.
خبرنگار رسانه روسی در شلیک گاز اشک آور پلیس ترکیه مصدوم شد
ویدیو
کیوسک
کتاب