آخرین اخبار

کشتی رانی،وزیر تجارت،سنگاپور

RSS
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به امضای تفاهمنامه همکاری با سنگاپور اشاره کرد و گفت: با امضای این تفاهمنامه ضمن افزایش مبادلات دو کشور در بخش تجارت و حمل ونقل، کشتیرانی ایران از این طریق شرق آسیا را به غرب آفریقا متصل می کند.
ویدیو
کیوسک
کتاب