آخرین اخبار

صرب

RSS
ژیووینویچ
'میچا ژیووینویچ' تحلیلگر صرب در امور بین المللی، با تحسین فعالیت های ایران در حفظ آرمان های ملی و همچنین تلاش برای تقویت صلح جهانی گفت: با توجه به اهمیت ایران در جامعه بین المللی، رقابت بین کشورها برای راهیابی به بازار این کشور و گسترش روابط و همکاری ها ب
ویدیو
کیوسک
کتاب