روند ثبت جهانی اورامانات | فراتاب
آخرین اخبار

روند ثبت جهانی اورامانات

RSS
ساخت و سازهای جدید را متوقف کنید
یونسکو شروطی برای به ثبت رساندن جهانی اورامانات گذلشت یکی از این شروط توقف ساخت و سازها به شکل مدرن و امروزیست
ویدیو
کیوسک
کتاب