زمان خوردن قرص فشارخون | فراتاب
آخرین اخبار

زمان خوردن قرص فشارخون

RSS
پزشکان اسپانیایی براساس نتایج یک تحقیق بزرگ دریافتند که مصرف داروی فشار خون هنگام خواب اثربخشی بیشتری دارد.

ویدیو
کیوسک
کتاب