موالید و مرگ و میر در کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

موالید و مرگ و میر در کرمانشاه

RSS
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه خبر داد:
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از سیرکاهشی ولادت و افزایش مرگ و میر در استان در نیمه ابتدای امسال خبر داد.
ویدیو
کیوسک
کتاب