نرخ بیکاری بین زنان | فراتاب
آخرین اخبار

نرخ بیکاری بین زنان

RSS
بر اساس گزارش مرکز آمار؛
از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰هزار نفری بیکار، ۳۴درصد زن و ۶۶درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند.
ویدیو
کیوسک
کتاب