آخرین اخبار

مایکل شوماخر

RSS
بدن مایکل شوماخر به درمان با سلول‌های بنیادین واکنش نشان داد
یک پرستار افشا کرده است که مایکل شوماخر، پس از درمان با استفاده از سلول‌های بنیادی، هم‌اکنون در بیمارستان «هوشیار» است.
ویدیو
کیوسک
کتاب